Nhờ giúp đỡ – Nộp tờ khai 05 QTTTNCN Cả nhà cho e hỏi em nộp tờ khai 05 thì bị b…

Nhờ giúp đỡ – Nộp tờ khai 05 QTTTNCN
Cả nhà cho e hỏi em nộp tờ khai 05 thì bị báo lỗi như này. Các cao nhân cho em xin ý kiến với ạ.
Em cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

One thought on “Nhờ giúp đỡ – Nộp tờ khai 05 QTTTNCN Cả nhà cho e hỏi em nộp tờ khai 05 thì bị b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *