#Lưu ý thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2017 Cục Thuế TP Hà Nội: LƯU Ý …

#Lưu ý thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2017
Cục Thuế TP Hà Nội:

LƯU Ý THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2017

Theo quy định tại tiết c, khoản 2, điều 32, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội khoá đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 quy định thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế: “c) Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm”. Tuy nhiên, ngày 31/3/2018, ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 2017 là thứ bảy. Vì vậy, thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2017 sẽ là ngày 02/4/2018 (thứ hai).

Đối với cá nhân có số thuế nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế TNCN thì cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào. Vì vậy, để không mất thời gian chờ đợi của người nộp thuế, đồng thời giảm áp lực cho cả người nộp thuế và công chức thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế không nên nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân trong thời gian cao điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2017 (từ 15/3/2018 – 02/4/2018).

Cục Thuế Thành phố Hà Nội mong muốn người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế và khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác quyết toán thuế đúng quy định./.

PHÒNG TTHT NNT

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *