khi nộp tờ khai quyết toán thuế tncn nhưng khi tra cứu trên website tổng cục thu…

khi nộp tờ khai quyết toán thuế tncn nhưng khi tra cứu trên website tổng cục thuế không có link tải về thì làm thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

7 thoughts on “khi nộp tờ khai quyết toán thuế tncn nhưng khi tra cứu trên website tổng cục thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *