Có ai làm lĩnh vực công ty in ấn thành phẩm và tính giá thành như em k? Em đang …

Có ai làm lĩnh vực công ty in ấn thành phẩm và tính giá thành như em k? Em đang phân vân chỗ mua máy in trị giá 125tr thì em phân bổ như 1 TSCĐ N642../C214, hay là N154/C214 và từ TK 154 kết chuyển giá vốn vào từng thành phẩm nhưng như vậy thì khó quá. Vì có tháng cty k sx gì thì giá trị 154 của máy in đó vẫn treo hay sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

10 thoughts on “Có ai làm lĩnh vực công ty in ấn thành phẩm và tính giá thành như em k? Em đang …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *