Các anh chị cho em hỏi lỗi này là lỗi gì, em nộp đính kèm thuyết minh báo cáo tà…

Các anh chị cho em hỏi lỗi này là lỗi gì, em nộp đính kèm thuyết minh báo cáo tài chính không được. Cảm ơn anh chị.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi lỗi này là lỗi gì, em nộp đính kèm thuyết minh báo cáo tà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *