Cả nhà cho em hỏi gấp có ai làm về chữ ký số fpt ko ạ. Mải hoàn thiện báo cáo mà…

Cả nhà cho em hỏi gấp có ai làm về chữ ký số fpt ko ạ. Mải hoàn thiện báo cáo mà quên mất chữ ký số hết hạn. Ko biết thủ tụcgia hạn với thời gian gia hạn hoàn thành là mấy ngày. Mai hạn cuối nộp báo cáo rồi. Chết em mất

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi gấp có ai làm về chữ ký số fpt ko ạ. Mải hoàn thiện báo cáo mà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *