Cả nhà cho e hỏi 1 chút? người lao động có 2 số sổ bảo hiểm, liệu có gộp 2 quá t…

Cả nhà cho e hỏi 1 chút?
người lao động có 2 số sổ bảo hiểm, liệu có gộp 2 quá trình tham gia đóng vào 1 được không? nếu chốt sổ 1 lần có được tính trên tổng thời gian ko? hay chỉ đc tính trên 1 số sau thôi?
help me.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 29, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi 1 chút? người lao động có 2 số sổ bảo hiểm, liệu có gộp 2 quá t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *