Xin phép mọi người một vài phút, Em là sinh viên năm cuối ngành kế toán, đang ch…

Xin phép mọi người một vài phút,
Em là sinh viên năm cuối ngành kế toán, đang chuẩn bị đi thực tập. Em đang phân vân không biết nên lựa chọn đề tài nào?
Anh, chị có thể cho em lời khuyên được không?
Nếu được có thể cho em xin file đề tài thực tập được không!
Em xin cảm.
Email: [email protected]

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

One thought on “Xin phép mọi người một vài phút, Em là sinh viên năm cuối ngành kế toán, đang ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *