Các bác cho e bị lỗi này e vài vào chọn mục đăng kí tờ khai nào ạ .E chỉ bị lỗi …

Các bác cho e bị lỗi này e vài vào chọn mục đăng kí tờ khai nào ạ .E chỉ bị lỗi khi nộp bctc thôi ạ .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

One thought on “Các bác cho e bị lỗi này e vài vào chọn mục đăng kí tờ khai nào ạ .E chỉ bị lỗi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *