cả nhà ơi cho e hỏi, e đang làm báo cáo tài chính theo QD 48 thì bây giờ làm th…

cả nhà ơi cho e hỏi, e đang làm báo cáo tài chính theo QD 48 thì bây giờ làm theo quyết định nào a???Em xin cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

2 thoughts on “cả nhà ơi cho e hỏi, e đang làm báo cáo tài chính theo QD 48 thì bây giờ làm th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *