Cả nhà cho em hỏi ngu phát ạ? Người phụ thuộc đã có mã số thuế khi chuyển sang c…

Cả nhà cho em hỏi ngu phát ạ? Người phụ thuộc đã có mã số thuế khi chuyển sang công ty mới thì có phải đăng ký lại hay không? Thủ tục đăng ký lại như thế nào ạ? Hay cứ sử dụng mã số thuế người phụ thuộc đấy. Hồ sơ đăng ký có phải nộp cho cơ quan thuế hay chỉ lưu tại doanh nghiệp?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi ngu phát ạ? Người phụ thuộc đã có mã số thuế khi chuyển sang c…”

  • Công ty cũ nộp báo cáo giảm người phụ thuộc từ tháng bắt đầu có người phụ thuộc tới tháng nghỉ việc, công ty mới nộp báo cáo tăng người phụ thuộc từ tháng bắt đầu làm việc. Nộp mẫu 02 TH qua mạng, khai vô phần thay đổi người phụ thuộc. Tiếp theo tra google xem ghi thế nào nhé.

  • Cty bạn khai tăng Npt vào mục II của mẫu 02TH có trên HTKK. Hoàn tất bạn kết xuất file XML gửi qua trang noptokhai mà hàng tháng bạn nộp tờ khai ik. Họ trả kết quả về rất nhanh. Bạn muốn lấy kết quả thì vào mục tra cứu thông báo lấy hoặc địa chỉ mail cty đã đăng ký vs cơ quan thuế đều được bạn nhé. Lưu ý về thời hạn đăng ký NPT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *