LƯU Ý ĐĂNG KÝ THÊM TỜ KHAI TRƯỚC KHI NỘP BCTC 2017 THEO TT133 QUA MẠNG iHTKK…

LƯU Ý ĐĂNG KÝ THÊM TỜ KHAI TRƯỚC KHI NỘP BCTC 2017 THEO TT133 QUA MẠNG iHTKK.
==============
Trước khi nộp BCTC theo TT133/2016/TT-BTC qua mạng các bạn nhớ đăng ký thêm tờ khai là BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC NHƯ SAU:
Vào MENU TÀI KHOẢN- Hình 1 => ĐĂNG KÝ TỜ KHAI=> Hình 2 : Đăng ký thêm tờ khai => Hình 3: Tích chọn bộ BCTC theo thông tư 133/2016/TT-BTC phù hợp với doanh nghiệp; Chọn năm hiệu lực 2017=>Hình 4: Tiếp tục=> Hình 5: Chấp nhận
#HoaNguyenACC

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2018

account_box admin

3 thoughts on “LƯU Ý ĐĂNG KÝ THÊM TỜ KHAI TRƯỚC KHI NỘP BCTC 2017 THEO TT133 QUA MẠNG iHTKK…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *