DN và chế độ kế toán ! các bạn cho mình tham khảo ý kiến của các bạn : DN thu…

DN và chế độ kế toán !

các bạn cho mình tham khảo ý kiến của các bạn :

DN thuộc nhóm siêu nhỏ, nhỏ có thể áp dụng được chế độ kế toán thông tư 200 không ?

#NddBao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2018

account_box admin

6 thoughts on “DN và chế độ kế toán ! các bạn cho mình tham khảo ý kiến của các bạn : DN thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *