Các bác cho em hỏi ngu tí ạ! Tk 1331 còn dư nợ cuối năm, chuyển ky sau khấu Trừ…

Các bác cho em hỏi ngu tí ạ! Tk 1331 còn dư nợ cuối năm, chuyển ky sau khấu Trừ tiếp thì trên thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 điền vào chỉ tiêu nào ạ! Bác nào thông thái giúp em với ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Các bác cho em hỏi ngu tí ạ! Tk 1331 còn dư nợ cuối năm, chuyển ky sau khấu Trừ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *