Các bác cho em hỏi là: công ty em thực hiện chế độ kế toán theo thông tư 133, nă…

Các bác cho em hỏi là: công ty em thực hiện chế độ kế toán theo thông tư 133, năm 2017 bên em có góp vốn mở 1 công ty khác. Vốn góp bên em chiếm >50% vốn kd của công ty này. vậy khi nộp báo cáo tài chính em có cần làm báo cáo tài chính hợp nhất nộp cơ quan thuế ko ạ? quy định theo quyết định hay thông tư nào các bác chỉ em với ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2018

account_box admin

One thought on “Các bác cho em hỏi là: công ty em thực hiện chế độ kế toán theo thông tư 133, nă…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *