Buồn quá! chưa làm xong cả BCTC năm 2017 thì lại nghe bên thuế sắp về kiểm tra s…

Buồn quá!
chưa làm xong cả BCTC năm 2017 thì lại nghe bên thuế sắp về kiểm tra sổ sách. (trong tháng 4 này)
Anh/chị nào có kinh nghiệm chỉ giúp em với ạ
Em xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2018

account_box admin

8 thoughts on “Buồn quá! chưa làm xong cả BCTC năm 2017 thì lại nghe bên thuế sắp về kiểm tra s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *