Phân Loại Qui Mô Doanh Nghiệp theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP Ngoài ra, Nghị đ…

Phân Loại Qui Mô Doanh Nghiệp theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP

Ngoài ra, Nghị định còn qui định các nội dung về hỗ trợ cho DN vừa và nhỏ. Các bạn tìm đọc chi tiết Nghị Định để tìm hiểu thêm

#NddBao #WeMakeItSimple

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Phân Loại Qui Mô Doanh Nghiệp theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP Ngoài ra, Nghị đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *