E giải quyết hướng đi cho nhân công trong xây dựng khi quyết toán thuế tncn như …

E giải quyết hướng đi cho nhân công trong xây dựng khi quyết toán thuế tncn như này được không cả nhà: ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng, thanh toán theo tuần và làm sao để mỗi người mỗi tuần nhận dưới 2tr. Như vậy không phải đóng bhxh, không phải khấu trừ thuế tncn theo tt111/2013?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2018

account_box admin

25 thoughts on “E giải quyết hướng đi cho nhân công trong xây dựng khi quyết toán thuế tncn như …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *