Đầu tháng 1đã chuẩn bị mọi thứ. Cười. Thoải mái. Đầu tháng 2còn 1tháng, cứ bình …

Đầu tháng 1đã chuẩn bị mọi thứ. Cười. Thoải mái.
Đầu tháng 2còn 1tháng, cứ bình tĩnh làm.
Ngày 10, vẫn còn 20 ngày nữa.
Ngày 20, còn 10 ngày nữa thôi sao..
Hôm nay 26, còn 6ngày nữa thôi sao. ???
Ngày đi làm, tối về cũng làm.
24/24 dán mắt vào cái máy tính và những con số…
Có ai bĩnh tĩnh như em và giờ này vẫn bình tĩnh không ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2018

account_box admin

24 thoughts on “Đầu tháng 1đã chuẩn bị mọi thứ. Cười. Thoải mái. Đầu tháng 2còn 1tháng, cứ bình …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *