Có ai còn ngồi cày làm báo cáo k nhỉ? Điểm danh cho vui kaka…

Có ai còn ngồi cày làm báo cáo k nhỉ? Điểm danh cho vui kaka

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2018

account_box admin

23 thoughts on “Có ai còn ngồi cày làm báo cáo k nhỉ? Điểm danh cho vui kaka…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *