Các anh chị kế toán thông thái cho e hỏi với ạ. Theo TT133 thì các tài khoản giả…

Các anh chị kế toán thông thái cho e hỏi với ạ. Theo TT133 thì các tài khoản giảm trừ doanh thu không được phán ánh trên BCĐTK phải không ạ? Vậy mình trừ trực tiếp vào TK 511 được không các bạn nhỉ. Các cao nhân cho e ý kiến với ạ e cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2018

account_box admin

One thought on “Các anh chị kế toán thông thái cho e hỏi với ạ. Theo TT133 thì các tài khoản giả…”

  • Các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại được hạch toán trực tiếp vào tài khoản 511 “Doanh thu” mà không qua tài khoản 521 “Các khoản giảm trừ doanh thu” như quy định tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Như vậy kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng giảm bớt một khâu kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu.

    Nợ TK 511

    Có TK 111,112,131

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *