Em gửi TMBCTC mà nó cứ thế này thôi ạ. Vậy là em sai ở đâu vậy cả nhà. Anh. Các…

Em gửi TMBCTC mà nó cứ thế này thôi ạ. Vậy là em sai ở đâu vậy cả nhà. Anh. Các anh anh chị em giúp e với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Em gửi TMBCTC mà nó cứ thế này thôi ạ. Vậy là em sai ở đâu vậy cả nhà. Anh. Các…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *