e mong các anh chị có kinh nghiệm giúp e với e lên bctc cân hết rồi nhưng sang b…

e mong các anh chị có kinh nghiệm giúp e với
e lên bctc cân hết rồi nhưng sang bảng CĐTK bị lệch đúng với số lỗ năm 2016 chuyển sang ở mục tk 4211 và 4212 ạ: 1.980.800
e làm trên Phần mềm xuất ra cũng cân vì nó trừ số lỗ năm ngoái nhưng lên htkk không cho ghi số âm , em không biết sao nữa mong ae giúp e vơi.
em xin cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2018

account_box admin

6 thoughts on “e mong các anh chị có kinh nghiệm giúp e với e lên bctc cân hết rồi nhưng sang b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *