Cả nhà ơi, em muốn nộp lại BCTC năm 2015 nhưng trên HTKK 3.8.2 chỉ làm được năm …

Cả nhà ơi, em muốn nộp lại BCTC năm 2015 nhưng trên HTKK 3.8.2 chỉ làm được năm 2017 theo thông tư 133 là thế nào ạ? có ai như em không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi, em muốn nộp lại BCTC năm 2015 nhưng trên HTKK 3.8.2 chỉ làm được năm …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *