Cả nhà ơi.Em hỏi cái em lỗ mấy năm liền.Năm nay lại lỗ nữa em muốn lãi làm thế n…

Cả nhà ơi.Em hỏi cái em lỗ mấy năm liền.Năm nay lại lỗ nữa em muốn lãi làm thế nào ạ. Em giảm hết cp rồi vẫn lỗ. 421 dồn từ các năm trc vẫn lỗ vài trăm. Làm thế nào để lãi ạ.???????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà ơi.Em hỏi cái em lỗ mấy năm liền.Năm nay lại lỗ nữa em muốn lãi làm thế n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *