Anh chị cho em hỏi với ạ. TK 421 bên e dư nợ cả 4211,4212 như vậy là đúng hay sa…

Anh chị cho em hỏi với ạ. TK 421 bên e dư nợ cả 4211,4212 như vậy là đúng hay sai ạ.
Với lại với số dư như này thì em kết chuyển như nào ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Anh chị cho em hỏi với ạ. TK 421 bên e dư nợ cả 4211,4212 như vậy là đúng hay sa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *