Em làm bảng lương của em ở 2 doanh nghiệp nhưng tổng cả 2 nơi em mố hơn 5tr vậy …

Em làm bảng lương của em ở 2 doanh nghiệp nhưng tổng cả 2 nơi em mố hơn 5tr vậy em có phải lên chi cục thuế tự quyết toán thuế cá nhân của mình ko ạ, em mông lung quá

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 24, 2018

account_box admin

11 thoughts on “Em làm bảng lương của em ở 2 doanh nghiệp nhưng tổng cả 2 nơi em mố hơn 5tr vậy …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *