định khoản nghiệp vụ nộp thuế TNDN tạm tính Q4/2017. Thời điểm nộp tiền vào Thán…

định khoản nghiệp vụ nộp thuế TNDN tạm tính Q4/2017. Thời điểm nộp tiền vào Tháng 01/2018.
Mọi người định khoản giúp em với ???
Có người nói cho vào nợ 4211 có 3334
Người lại nói nợ 821 có 3334
??????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 24, 2018

account_box admin

16 thoughts on “định khoản nghiệp vụ nộp thuế TNDN tạm tính Q4/2017. Thời điểm nộp tiền vào Thán…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *