Có ai giống em không? BCĐKT, BCKQKD thì chuẩn ==>>> OK! CÒN Bảng cân đối tài kho…

Có ai giống em không?
BCĐKT, BCKQKD thì chuẩn ==>>> OK!
CÒN Bảng cân đối tài khoản:==>>> bị lệch số dư nợ Đầu kỳ và số dư nợ cuối kỳ
P/S: Em đã gỡ bỏ cài đi cài lại mấy lần rồi vẫn k được
Em cài theo đúng phiên bản 3.8.2 của TCT.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 24, 2018

account_box admin

9 thoughts on “Có ai giống em không? BCĐKT, BCKQKD thì chuẩn ==>>> OK! CÒN Bảng cân đối tài kho…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *