Anh chị xem dúp em bút toán chuyển lỗ thế này đúng chưa ạ. Em cảm ơn. Năm 2014 l…

Anh chị xem dúp em bút toán chuyển lỗ thế này đúng chưa ạ. Em cảm ơn.
Năm 2014 lỗ : 6.224.630
Năm 2015 lỗ: 541.526.246
Năm 2016 lãi: 244.795.323
Năm 2017 lãi: 115.534.878

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 24, 2018

account_box admin

21 thoughts on “Anh chị xem dúp em bút toán chuyển lỗ thế này đúng chưa ạ. Em cảm ơn. Năm 2014 l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *