TỜ KHAI THUẾ TNCN TIỀN LƯƠNG ( 05/KK-TNCN) THEO QUÝ SAI THÌ CÓ PHẢI LÀM LẠI? –…

TỜ KHAI THUẾ TNCN TIỀN LƯƠNG ( 05/KK-TNCN) THEO QUÝ SAI THÌ CÓ PHẢI LÀM LẠI?
———————–


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

3 thoughts on “TỜ KHAI THUẾ TNCN TIỀN LƯƠNG ( 05/KK-TNCN) THEO QUÝ SAI THÌ CÓ PHẢI LÀM LẠI? –…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *