Mọi người ơi cho e hỏi công ty e thành lập năm 2015, 02 năm trước lỗ, năm 2017 c…

Mọi người ơi cho e hỏi công ty e thành lập năm 2015, 02 năm trước lỗ, năm 2017 có lãi thì e có hạch toán bù trừ lãi lỗ ở đâu không ạ? e chưa rõ phần bù trư này lắm ạ, cảm ơn mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

One thought on “Mọi người ơi cho e hỏi công ty e thành lập năm 2015, 02 năm trước lỗ, năm 2017 c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *