Mọi người cho mình hỏi nếu tk 133 của tôi phải đi nộp thuế tức ghi âm bên nợ 133…

Mọi người cho mình hỏi nếu tk 133 của tôi phải đi nộp thuế tức ghi âm bên nợ 133 thì theo bctc của thông tư 133 bảo sai vậy tôi phải làm sao?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

11 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi nếu tk 133 của tôi phải đi nộp thuế tức ghi âm bên nợ 133…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *