Em chào các Anh/Chị. Anh/Chị cho em hỏi vấn đề sau ạ: Công ty em gia công hàng c…

Em chào các Anh/Chị. Anh/Chị cho em hỏi vấn đề sau ạ:
Công ty em gia công hàng cho công ty nước ngoài. Khách hàng chuyển trước toàn bộ tiền hàng . Lúc bên e xuất hàng ghi nhận DT theo tỷ gía giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước đúng không ạ? Trong trường hợp 1 ngày bên em xuất hàng nhưng DT lại ghi nhận theo 2 tỷ giá tại 2 thời điểm ứng trước( vì ứng trước nhiều lần) thì trên hóa đơn em ghi nhận tỷ giá thế nào ạ? Em cảm ơn các Anh/Chị nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

One thought on “Em chào các Anh/Chị. Anh/Chị cho em hỏi vấn đề sau ạ: Công ty em gia công hàng c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *