cho em hỏi về báo cáo tài chính hợp nhất với ạ. Bên công ty mẹ sẽ phải gửi báo c…

cho em hỏi về báo cáo tài chính hợp nhất với ạ.
Bên công ty mẹ sẽ phải gửi báo cáo gì ạ?
Ví dụ:
Gửi báo cáo riêng của công ty mẹ và gửi báo cáo hợp nhất mẹ con. Hay chỉ cần gửi báo cáo hợp nhất thôi ạ.
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *