Cả nhà cho mình hỏi mình nộp mẫu 03/TNDN thì báo lỗi như hình, khi trước đó mình…

Cả nhà cho mình hỏi mình nộp mẫu 03/TNDN thì báo lỗi như hình, khi trước đó mình có nộp công ty khác không hề có báo lỗi. Mình đang làm HTKK phiên bản 3.8.1 Mong các bạn cho ý kiến

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi mình nộp mẫu 03/TNDN thì báo lỗi như hình, khi trước đó mình…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *