Cả nhà cho em hỏi ngu tí ạ. quyết toán thuế TNCN số tiền là bao gồm cả tiền tríc…

Cả nhà cho em hỏi ngu tí ạ. quyết toán thuế TNCN số tiền là bao gồm cả tiền trích đóng bảo hiểm xã hội hay là không ạ. và vấn đề thứ 2 là số tiền phải trả nhân viên hay đã trả nhân viên ạ. đang còn nợ tiền lương ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi ngu tí ạ. quyết toán thuế TNCN số tiền là bao gồm cả tiền tríc…”

  • 1. Đúng vậy phải kê phần 10,5% mà NLĐ phải chịu (trừ vào lương)
    2. Số tiền phải trả. Nói chính xác hơn là Thu nhập chịu thuế. Ví dụ: Nếu thu nhập phải trả cho ông A là: 10tr + 700K tiền ăn trưa (700k thuộc khoản thu nhập miễn thuế) thì số điền chỉ là 10tr
    3. Thời điểm trả thu nhập. Ví dụ năm 2017 bạn đang còn nợ lương tháng 3 năm 2017. Thì khi quyết toán bạn không cộng vào thu nhập khi quyết toán. Chỉ quyết toán số tiền Thu nhập chịu thuế tương ứng đã chi trả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *