Cả nhà cho em hỏi em chuyển lỗ mà báo lỗi như vậy là sao ạ?…

Cả nhà cho em hỏi em chuyển lỗ mà báo lỗi như vậy là sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 23, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *