Nhờ mọi người giúp hạch toán chi phí sản xuất trong các tháng không phát sinh do…

Nhờ mọi người giúp hạch toán chi phí sản xuất trong các tháng không phát sinh doanh thu với.
Ví dụ: Tháng 01/2017 bên mình phát sinh trả lương cho công nhân 10 tr, nhưng tháng đó không tạo ra sản phẩm, không có doanh thu, do công nhận lương cứng nên không làm cũng hưởng lương
Bên mình theo TT 133, vậy khoản đó hạch toán thế nào ạ ?
Cảm ơn mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Nhờ mọi người giúp hạch toán chi phí sản xuất trong các tháng không phát sinh do…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *