Cho e hỏi chút. E có thu nhập tại công ty A là 4tr3 và đóng bhxh. Trong đó có lm…

Cho e hỏi chút. E có thu nhập tại công ty A là 4tr3 và đóng bhxh. Trong đó có lm thêm tại 1 công ty khác hàng tháng đc 3-4 tr thì tính thuế như tn ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2018

account_box admin

9 thoughts on “Cho e hỏi chút. E có thu nhập tại công ty A là 4tr3 và đóng bhxh. Trong đó có lm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *