Cần tuyển…!!! – Công việc làm trên điện thoại – Ngày 3 tiếng trở lên không cần…

Cần tuyển…!!!
– Công việc làm trên điện thoại
– Ngày 3 tiếng trở lên không cần liên tục
– Inbox nhận việc qua mess nhé
– Thu nhập: 4 triệu/ tháng
INBOX mình trao đổi chi tiết nhé :v
Thanks Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *