Cán bộ thuế khởi tố vụ án như công an: “Vừa đá bóng, vừa thổi còi’?

Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật quản lý Thuế, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự cho phép cơ quan thuế thực hiện chức năng điều tra thuế, trong đó có quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can rồi chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát.

Hết xử phạt nặng bên lĩnh vực Kế toán giờ lại đến vụ này

Cán bộ thuế khởi tố vụ án như công an: “Vừa đá bóng, vừa thổi còi’?

Bộ Tài chính cho phép cơ quan thuế thực hiện chức năng điều tra thuế, trong đó có quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can rồi chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Cán bộ thuế khởi tố vụ án như công an: “Vừa đá bóng, vừa thổi còi’?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *