các bạn cho mình hỏi với, bên cty mình có lao động mới đổi chứng minh nhân dân, …

các bạn cho mình hỏi với, bên cty mình có lao động mới đổi chứng minh nhân dân, trước lúc đổi thì đã có mst cá nhân, giờ mình tra lại trên hệ thống thì ko tìm thấy mst của lao động đó nữa, giờ mình phải làm sao để có mst cho lao động đó ak. cám ơn mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 22, 2018

account_box admin

One thought on “các bạn cho mình hỏi với, bên cty mình có lao động mới đổi chứng minh nhân dân, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *