#HạchtoánVAT VAT đủ điều kiện khấu trừ mà không muốn khấu trừ cũng không được đ…

#HạchtoánVAT
VAT đủ điều kiện khấu trừ mà không muốn khấu trừ cũng không được đưa vào chi phí.
Có ai từng vướng cái này chưa nhỉ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 21, 2018

account_box admin

9 thoughts on “#HạchtoánVAT VAT đủ điều kiện khấu trừ mà không muốn khấu trừ cũng không được đ…”

 • Hài quá em! Mấy ông này cho về vườn đi
  Các ổng không đọc kỹ TT 78 có nói các khoản chi được trừ là:
  1/ CP thực tế ps hđsxkd của DN
  2/ Có đur hoá đơn chứng từ hợp pháp
  3/ Có chứng từ thanh toán k dùng tiền mặt vs hoá đơn gtri từ 20tr đồng trở lên đã bao gồm thuế GTGT

 • Khoản 9, Điều 14, TT 219 nói thế này mà mấy ông còn hiểu ra thế được. Botay! Có khi nào trả lời DN Việt mà đọc phiên bản Tiếng Anh không? ” Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”.

 • Trường hợp bạn này hỏi không như trường hợp Vân Trần đang trích dẫn đâu em.

  Trường hợp em đang trích dẫn là KHÔNG đủ điều kiện khấu trừ thì ĐƯỢC đưa vào chi phí.

  Còn bạn này hỏi là ĐỦ điều kiện khấu trừ mà không muốn khấu trừ mà muốn đưa vào chi phí nhưng không được chấp nhận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *