Các anh các chị các bạn cho e hỏi với. E được nhờ làm báo cáo tài chính năm 2017…

Các anh các chị các bạn cho e hỏi với. E được nhờ làm báo cáo tài chính năm 2017. Doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vào 1/9/2017 với số vốn điều lệ 5.000.000.000 đ.
Trong năm 2017 chỉ phát sinh:
1. Một cá nhân là giám đốc trực tiếp đi nộp vào tài khoản ngân hàng của công ty 3 triệu. Sau đó e đã nộp thuế môn bài 2018 2 triệu.
2. công ty chưa hoạt động, có địa điểm ghi trên giấy phép đkkd nhưng chưa có gì cả.hóa đơn chưa đk. ĐẠI KHÁI KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ HOẠT ĐỘNG.
3. Đã kê khai thuế GTGT quý 3+4/2017 đều bằng 0. ( quý 1/2018 thì chưa kê khai) theo phương pháp trực tiếp.
Cái e lăn tăn ở đây là
1. báo cáo kết quả hoạt động sxkd = 0 tất
2. bảng cân đối tài sản: Nguồn vốn chủ sở hữu = 5 tỷ thì phần tài sản ghi như thế nào ( em đã hỏi thì được trả lời là cứ đăng ký vốn điều lệ 5 tỷ đó thôi chứ thực tế chưa ai góp để lập quỹ hay như thế nào cả).
3. báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì làm theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp ạ
Em mới bắt đầu làm thôi nên chị em đừng ném đá ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các anh các chị các bạn cho e hỏi với. E được nhờ làm báo cáo tài chính năm 2017…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *