Anh chị cho e hỏi chút ạ. Công ty e có xuất hoá đơn thi công ctrinh t12/2017 là …

Anh chị cho e hỏi chút ạ. Công ty e có xuất hoá đơn thi công ctrinh t12/2017 là 900tr. Nhưng đến t3/3018 quyết toán ctrinh chỉ có 700tr. Nên t3 sẽ phải xuất hoá đơn điều chỉnh giảm doanh thu. Vậy e phải hạch toán như nào cho hợp lý ạ. E chưa nộp bctc 2017. E cảm ơn nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Anh chị cho e hỏi chút ạ. Công ty e có xuất hoá đơn thi công ctrinh t12/2017 là …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *