Đã hứa làm 02 file phần mềm kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 20…

Đã hứa làm 02 file phần mềm kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC

Rất tiếc là không kịp ra mắt để cho bà con phục vụ mùa báo cáo tài chính năm 2017

Thôi thì chờ mùa báo cáo tài chính năm 2018 vậy, phần mềm kế toán bằng excel sẽ sớm trình làng phục vụ anh chị em trong năm 2018.

Miễn phí hoàn toàn như đã từng chia sẽ 02 file phần mềm kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC và quyết định 15/2006-QĐ-BTC.

Ai đã dùng 02 file theo quyết định 48 hay 15 thì báo danh nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 19, 2018

account_box admin

18 thoughts on “Đã hứa làm 02 file phần mềm kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 20…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *