Anh chị ơi cho em hỏi. Rõ ràng em nộp bảnh dk người phụ thuộc lên HTKK có chọn q…

Anh chị ơi cho em hỏi. Rõ ràng em nộp bảnh dk người phụ thuộc lên HTKK có chọn quan hệ với người nộp thuế mà thuế gửi kết quả về kêu em kiểm tra lại khi thiếu quan hệ với NNT . Kb là bị lỗi gì ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 19, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị ơi cho em hỏi. Rõ ràng em nộp bảnh dk người phụ thuộc lên HTKK có chọn q…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *