Các bác cho e hỏi với ạ: Năm 2017 cty em có 1 tài khoản ngân hàng có số dư dưới…

Các bác cho e hỏi với ạ: Năm 2017 cty em có 1 tài khoản ngân hàng có số dư dưới 1tr nên mỗi ngày đều bị trừ 3.300 đ tiền phí duy trì. 1 năm 360 ngày nên e định gộp 1 tháng để vào 1 báo nợ có được không ạ? Hay mỗi ngày e phải vào 1 báo nợ ạ. Lần đầu tiên gặp cảnh này ạ.
Thanks all!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Các bác cho e hỏi với ạ: Năm 2017 cty em có 1 tài khoản ngân hàng có số dư dưới…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *