Các bác chỉ em với, công ty em thành lập năm 2016 và chưa có hoạt động gì. Ngoài…

Các bác chỉ em với, công ty em thành lập năm 2016 và chưa có hoạt động gì. Ngoài chi phí trả cho kế toán, và nộp thuế môn bài, phạt nộp chậm thuế. Cũng chưa phát sinh hoá đơn mua bán. Vậy cho em hỏi cty sẽ làm báo cáo tài chính thế nào là hợp lý ạ. Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Các bác chỉ em với, công ty em thành lập năm 2016 và chưa có hoạt động gì. Ngoài…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *